Difúzně uzavřená konstrukce

Difúzně uzavřená konstrukce

Prakticky nulovému průniku vodních par do konstrukce zamezíme jedině parotěsnou vrstvou neboli parozábranou. Tou rozumíme materiál, který má vysoký faktor difúzního odporu. Můžeme si ji představit jako PVC fólii instalovanou v závislosti na zvolené skladbě z interiéru na nosnou či pomocnou konstrukci. Aby tato vrstva fungovala správně, nesmí být v žádném případě porušena. Musí být neprodyšně slepena speciální lepicí páskou určenou pro tyto účely. Jakékoliv prostupy (kabely a trubky) musí být opatřeny speciálními lepicími průchodkami. Je-li sendvičová dřevostavba opravdu parotěsná, má zaručenou dlouhou životnost. V této variantě vám nabídneme stavební systém PURLIVE. Jedinečnost tohoto systému spočívá v použitém izolačním materiálu – polyuretanové pěně (PUR). Ve výrobních halách jsou za ideálních podmínek a za přísné kontroly vyráběny veškeré konstrukce. Nejdříve je vyroben přesný nosný rám z kvalitních KVH hranolů opláštěný cementoštěpkovou deskou. Ten je následně v lisu vylit dvousložkovou polyuretanovou pěnou, která po vytvrzení vytvoří z konstrukce monolitický celek. Hotové prefabrikované konstrukční díly jsou dodány na stavbu, kde jsou smontovány do podoby hrubé stavby. Rozvody jsou vedeny v instalační předstěně, zvenku navazuje libovolný fasádní systém. Tvrdá izolace z PUR pěny zaručuje tvarovou stálost a vynikající izolační vlastnosti.

Tloušťka konstrukce panelu (mm) Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) Tepelný odpor R (m2K/W)
170 0,161 6,03
190 0,140 6,96
210 0,130 7,53

SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE:

SKLADBA VNITŘNÍ SVISLÉ KONSTRUKCE :

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE :