Realizace

Realizace

 • máme rádi kouzlo dřeva, jeho vůni, teplo a lehkost. Proto budujeme stavební zakázky jak z tradičních zdících materiálů, tak i v konstrukčním systému dřevostaveb.
 • umíme stavět novostavby rodinných a bytových domů, občanských a průmyslových staveb včetně jejich rekonstrukcí 
 •  v dostatečném předstihu před vlastní realizací si celý proces výstavby podrobně vysvětlíme. Součástí SOD je vždy časový harmonogram prací, který se snažíme dodržovat. Pro představu – náhled HMG
 • jsme pečlivá a vlídná firma, stavíme kvalitně a zodpovědně, jako bychom vše dělali pro sebe. Zahřeje nás u srdce reference spokojeného zákazníka.

Provádíme individuální i typová řešení rodinných domů. Máme oporu ve stabilním a silném výrobci prvků dřevostavby, který vlastní nejmodernější evropské technologie a softwary na výrobu konstrukcí nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb, krovů a vazníků. Dřevostavba vám bude nabízet tyto výhody :

 • Nízká hmotnost, odlehčenost – usnadňuje dopravu, manipulaci a montáž konstrukce
 • Rychlost výstavby – v případě kompletního zajištění zakázky nabízíme předání dokončené stavby do 5-ti měsíců od uzavření SOD.
 • Nezávislost stavby na daném ročním období – suché technologické postupy nám prakticky umožňují stavbu provádět v kterékoli části roku
 • Nízká energetická náročnost, úspora na vytápění – volba vhodné skladby obálky budovy a předpoklad kvalitní tepelné izolace vám zajistí tepelnou pohodu a nízkou spotřebu energie charakteristickou pro nízkoenergetické a pasivní budovy. Stavby dýchají teplem. Teplo, které získá dům jižními okny, je nezanedbatelné pro jeho vyhřátí.
 • Volba sendvičových konstrukcí obvodových stěn při zachování jejich subtilnosti – nosné jádro konstrukce z masivního dřeva doplněné dalšími materiály zaručujícími v sendvičové skladbě požadované vlastnosti obálky budovy. Výhodou je zvětšení podlahové plochy oproti masivnější tradiční výstavbě. Dům z takové konstrukce působí lehkým dojmem.
 • Ekologické bydlení – stavby nezatěžují životní prostředí, jsou postaveny z přírodních obnovitelných zdrojů. Potenciální likvidace dřevostaveb je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí.
 • Požární bezpečnost – správně navržené a provedené dřevěné konstrukce odolávají požáru dokonce lépe než například konstrukce ocelové. Nehořlavost dřeva je výrazně zvýšena pomocí velkoplošných materiálů pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí. Dřevo samozřejmě hoří, ale zuhelnatělá vrstva, která při požáru vznikne, posléze brání ohni v dalším postupu. Proces hoření se buď výrazně zpomalí, nebo zcela ustane. Jedná se o požárně vysoce odolný variabilní stavební systém.
Dřevostavby mají ve srovnání se zděnými domy ale také potenciální nevýhody, jako jsou horší akustické vlastnosti, menší odolnost vůči vlhkosti, v létě větší tepelné zisky. Tyto vlastnosti se však dají vhodným návrhem a pečlivým provedením částečně eliminovat.
 

Konstrukční provedení dřevostaveb
Montujeme skladby konstrukcí sestavené do prefabrikátů (panelů), které doplňujeme na stavbě o další potřebná souvrství tak, aby celá konstrukce měla navržené a požadované vlastnosti. Tím dokážeme značně urychlit montáž obálky domu. Všechny skladby jsou vyráběny na nejmodernějších strojích v halách a na všechny jsou používány v co nejvyšší možné míře dřevěné prvky nebo přírodní prvky na bázi dřeva. Díky tomu lze říci, že dřevostavební sendvičové konstrukce patří mezi nejlepší na českém trhu nejen kvalitou použitých materiálů, ale také díky strojovému opracování s maximálně vysokou přesností.

Difúzně uzavřené, a naopak difúzně otevřené stavby jsou dva systémy, které se dnes především v oboru dřevostaveb skloňují ve všech pádech, až stavebníkovi jde hlava kolem. Který z nich nakonec zvolí, by mělo být předmětem návrhu a dohody s architektem (projektantem). Každý z uvedených systémů se jinak vyrovnává se vzdušnou vlhkostí prostupující obvodovou konstrukcí domu. Během zimy, když se topí, odchází tato vlhkost zevnitř stěnou ven. Stěna je z venkovní strany studená, a tak se pára může ještě v konstrukci ochladit natolik, že by mohla zkondenzovat. K tomu ale u dřevostavby dojít nesmí. Rosný bod, tedy místo, kde klesá teplota natolik, že pára se už neudrží jako plyn ve vzduchu, ale kondenzuje, uvnitř dřevěné stěny nesmí být. V každém případě platí, že pokud nezajistíte v každé stavbě dostatečné větrání (ať už okny nebo třeba rekuperací), žádná z variant uvedených systémů vám nezajistí zdravé nezávadné vnitřní prostředí.

 Nezavíráme před problematikou větrání ve vašich domech oči. Rádi vám pomůžeme nejen k značné úspoře tepla za vytápění, ale hlavně k zdravému vnitřnímu prostředí. Nabídneme vám komfortní centrální i decentrální větrání s rekuperací tepla a vlhkosti. Rozhodnutí bude ale pouze na vás.

Podívejte se na naše dokončené realizace ve fotogalerii.